ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI


Prof.dr.sc. Krešimir Rotim

 

 

 

 


Doc.dr.sc. Snježana Čukljek

 

 

 

 

ČLANOVI ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Ozren Digula
Domagoj Gajski
Ana Marija Hošnjak
Dalibor Kiseljak
Franjo Liška
Nenad Mojsović
Ana Mojsović-Ćuić
Ivana Vrdoljak
Vesna Turuk

STRUČNI ODBOR

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Doc.dr.sc. Tomislav Madžar

 

 

 

 

 

 

Doc.dr.sc. Aleksandar Racz, prof.v.š.

 

 

 

 

 

Dr.sc. Ozren Rađenović

 

 

 

ČLANOVI STRUČNOG ODBORA

Jasna Bošnir
Lana Feher Turković
Ivan Jurak
Damir Lučanin
Tatjana Njegovan Zvonarević
Jadranka Pavić
Goran Roić
Tomislav Sajko
Biserka Sedić
Mara Županić